Het wedstrijdformulier is een WORD-document.

Het bestaat uit twee pagina's die liefst recto-verso wordt afgedrukt.

Wedstrijdformulier.docx downloaden

Om op te slaan op je computer, klik hierboven met de RECHTER-muisknop, kies voor "doel opslaaan als" en
geef in het volgende dialoogvenster de map in jouw computer op waar je het document wil.