Verzekering


Al onze leden zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en hun burgerlijke aansprakelijkheid.
VLM Vlaams-Brabant onderschreef hiervoor een polis bij de verzekeringsmaaschappij ETHIAS (polis nr 45.183.645).
De algemene voorwaarden voor VLM-Brabant (in PDF-formaat) kunt u hier inkijken of downloaden.
Verzekeringspolis VLM downloadenOngevalformulier


Indien er een ongeval voordoet tijdens een training of wedstrijd van je club, vul dan zo snel mogelijk het ongevalformulier in en mail het naar dirk@vlmbrabant.be.

ongevalsaangifte downloaden


Wat doen ingeval van ongeval?


  • De clubsecretaris vult samen met de betrokkene en eventuele getuigen de ongevalsaangifte in en geeft ze mee aan de gekwetste speler. Indien tijdens een wedstrijd een ongeval gebeurt, laat dit dan door de scheidsrechter op de achterkant van het wedstrijdblad noteren.

  • Deze geeft het document af aan de dokter die, na onderzoek, het medisch gedeelte (blz 3-4) verder invult. De gekwetste speler mailt het document zo snel mogelijk (binnen de 8 dagen) naar dirk@vlmbrabant.be.

  • Na controle of de gekwetste speler is aangesloten bij VLM stuurt VLM Vlaams-Brabant de aangifte elektronisch door naar ETHIAS.

  • De gekwetste speler ontvangt van Ethias een bevestiging en een dossiernummer. Dit nummer moet hij op alle verdere briefwisseling vermelden. VLM VLAAMS-BRABANT komt hier verder niet meer tussen. De verdere afhandeling van het dossier gebeurt dan rechstreeks tussen het lid en Ethias.

  • De gekwetste speler houdt alle documenten (doktersttesten, betaalbewijzen van ziekenhuis, dokter, apotheker, kine, ed. bij. Na hestel zullen deze worden opgevraagd door de verzekering.

  • Heb respect voor je blessure. Vooraleer je terug begint te sporten moet je eerst een genezingsattest opsturen naar Ethias. Na het ontvangen van dit attest zal je dossier afgesloten worden en ben je terug verzekerd voor het genezen letsel.


    Indien er nog iets onduidelijk is, contacteer dan Dirk geets.