Doelstellingen


De V.L.M. bevordert de ontwikkeling van de regionale structuren, waarin de recreant een maximaal sportaanbod krijgt met een minimum aan verplichtingen en kosten. Het aanbod voor de jeugd volledig gestoeld op de "Sport-voor-Allen"-gedachte. Nooit wordt gepoogd om deelnemers van de succesvolle "stuif-in's" om te zetten in leden. Jeugdwerking blijft het gul uitdelen van spe(e)lmogelijkheid. De V.L.M. claimt geen enkel monopolie inzake de promotie van het minivolleybal, maar is wel bijzonder gelukkig dat de eigen initiatieven ook in andere verbonden de belangstelling voor de jeugd heeft wakker geschud.


Structuur


Het actieterrein van VLM Vlaams-Brabant richt zich vooral naar de competitieve vrijetijds- en de zuivere recreatieploegen, maar beperkt zich tot de provincie Vlaams-Brabant. In deze zone grijpt het volleybalgebeuren plaats. Meestal wordt in de week gespeeld (het avondje volleybal...) en de kalender wordt afgewerkt met de spe(e)l(st)ers die beschikbaar zijn. De leiding waakt vooral over de sportieve geest; de reglementeringen zijn tot een gezond minimum beperkt. Het bestuur coƶrdineert de werking van het geheel en geeft administratieve bijstand aan de veldwerkers. Op die manier kan het voluntariaat, dat ook in de VLM de basis van alles vormt, zich uitsluitend toeleggen op de sportieve taken. De grote band zijn de wekelijkse mails met "VOLLEYNIEUWS"   (uitslagen, rangschikkingen en ander volleybalnieuws) dat op meer dan 150 adressen wordt verspreid.


Werking


VLM Vlaams-Brabant biedt spelgelegenheid aan jeugd, dames en heren, maar ook aan bedrijven (interbedrijvencompetitie). Er wordt ook gemengde gespeeld. Spe(e)l(st)ers uit het officiƫle competitievolleybal zijn niet toegelaten; Hierop een uitzondering gemaakt voor spe(e)l(st)ers ouder dan 27 (dames) of 30 (heren) die aantreden in derde provinciale VVB. Voor spelers uit eerste en tweede provinciale VVB wordt deze beperking in leeftijd opgetrokken tot respectievelijk 30 jaar (dames) en 33 jaar (heren). Voor de hogere VVB reeksen wordt de minimum leeftijdsgrens respectieveljk 35 jaar (dames) en 40 jaar (heren).