Opstellingsbriefjes bij Heren Prov I


Vanaf het seizoen 2014 - 2015 moet bij elke wedstrijd in Heren Provinciaal I een opstellingbriefje worden gebruikt.
Elke ploeg moet beschikken over zij eigen opstellingsbriefjes. Gemakkelijkheidshalve - en dit is maar een suggestie - kan de thuisploeg ook zorgen voor extra briefjes voor het geval de tegenstrever deze is vergeten.

Voor aanvang van elke set geeft elke coach of - bij afwezigheid van de coach - de kapitein het opstellingbriefje voor die set aan de scheidsrechter.