Internationale spelregels


De competitie wordt betwist volgens de internationale spelregels, behoudens de in het Competitiereglement voorkomende wijzigingen.